Alles over de AED

 

Een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is een toestel dat gebruikt wordt bij een persoon met een acute circulatiestilstand. De AED dient een elektrische schok toe om het hart weer in een normaal ritme te brengen. Bij een circulatiestilstand is het van groot belang om deze zo snel mogelijk te herkennen en zo snel mogelijk hulp te bieden. Lees hier alles over het gebruik en de mogelijkheden van AED’s.

AED bedienen

Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken in een noodsituatie. Een AED is zeer eenvoudig te bedienen. Vrijwilligers van HartveiligWonen krijgen een training om in noodgevallen snel en goed te handelen en moeten bovendien jaarlijks bijscholing volgen. HartveiligWonen vereist dit omdat het van groot belang is dat vrijwilligers op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en in situaties met veel stress weten hoe zij moeten handelen.

Hoe werkt een AED?

Zodra iemand de AED opent of aanzet, begint een stem te vertellen wat er moet gebeuren. Op een AED zitten meestal slechts twee knoppen: één om het toestel in te schakelen en één om een schok toe te dienen. Het toestel geeft gesproken instructies. Na het plakken van de elektroden op de borst van het slachtoffer maakt de AED automatisch een analyse van het hartritme. Het toestel vertelt vervolgens of er een elektrische schok toegediend moet worden. En is dat het geval, dan krijgt de hulpverlener van de AED duidelijke instructies voor het toedienen van deze schok.

Beeldmerk

Een AED is te herkennen aan het volgende beeldmerk:

 

aedlogogroen

 

Locaties AED’s

Op steeds meer plaatsen zijn AED’s te vinden. De meeste circulatiestilstanden gebeuren thuis. Dat betekent dat het van groot belang is dat er in elk dorp en wijk AED’s voorhanden zijn. Ook op andere openbare plaatsen zijn AED’s te vinden, onder meer in winkelcentra, openbare gebouwen, sportaccommodaties, horecagelegenheden en seniorencomplexen.

AED’s beheren

Vrijwilligers bij HartveiligWonen hebben toegang tot informatie over de locaties van de AED’s via hun inlogpagina op de site van HartveiligWonen. Ook kunnen vrijwilligers binnen het profiel de eigen AED’s beheren. Zo maken zij gebruik van een goede registratie en daarnaast een controle op houdbaarheidsdata van de materialen, zoals batterijen en elektroden die periodiek moeten worden vervangen. De software van HVW zorgt voor een automatische melding aan de beheerder als de AED regulier onderhoud behoeft.

AED aanmelden

Voor een zo groot mogelijk succes van HartveiligWonen zijn er niet alleen veel vrijwilligers nodig, maar ook veel AED’s. Er zijn veel bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren die beschikken over een AED. Klik hier om je eigen AED aan te melden bij HartveiligWonen.

AED buitenkasten

Uitgangspunt van HartveiligWonen is dat AED’s bij calamiteiten probleemloos toegankelijk moeten zijn voor vrijwilligers. Tegelijk moeten de kostbare apparaten goed beschermd zijn tegen vorst, regen, stof, vandalisme, diefstal en andere kwalijke invloeden. Daarom zijn er afgesloten AED-kasten in gebruik, onder meer zeer geschikt voor gebruik in woonwijken. Deze zijn van afstand door de alarmcentrale te openen of met een pincode. In dat laatste geval ontvangen de opgeroepen vrijwilligers de pincode in een bericht op hun mobiel.

Terug