HartveiligWonen zet zich met hart en ziel in voor minder sterfgevallen door hartstilstanden. Om overal in Nederland binnen de cruciale 6 minuten te kunnen reanimeren, zijn veel burgerhulpverleners nodig. Vrijwilligers die kunnen reanimeren of dit willen leren. En die willen en kunnen uitrukken als er in hun buurt iemand een hartstilstand krijgt. Wees er voor elkaar als hulp in nood van levensbelang is.

Lees meer

Terug