Een leekhulpverlener moet eerst het bewustzijn controleren (schudden en aanspreken), voordat hij besluit om te starten met reanimeren en het bevestigen van een AED. Echter, er wordt wel gezegd dat sommige instructeurs adviseren om een AED te bevestigen wanneer de patiënt nog bij kennis is, maar klaagt over pijn op de borst.

Deze studie presenteert de resultaten over de opvattingen van instructeurs over het bevestigen van een AED bij een slachtoffer die bij bewustzijn is en het optreden van dit advies in het echte leven.

Materiaal & methode
Voor de studie is op twee manieren data verzameld:

  1. Via een online enquête met zes vragen, gestuurd naar reanimatie/AED-instructeurs in Nederland.
  2. Uit de ritformulieren van vijf ambulancediensten in Nederland. Deze werden onderzocht op rapportage van patiënten die bij bewustzijn waren en waarbij een AED was aangesloten.

Terug