Hart voor elkaar met HartveiligWonen!

 

Heb hart voor elkaar. Vrijwilligers van HartveiligWonen kunnen reanimeren en krijgen een oproep als in hun omgeving iemand reanimatie nodig heeft. Ze reanimeren handmatig of komen met een AED om eerste hulp te bieden totdat de ambulance er is.

Samenwerking

HartveiligWonen wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de participerende gemeenten, regionale ambulance voorzieningen (RAV) en vrijwilligers binnen een veiligheidsregio. Ook zijn er in sommige gemeenten al verenigingen actief op dit vlak, al dan niet gecoördineerd. Ook zij kunnen zich aansluiten en daarmee zowel zichzelf als HartveiligWonen versterken. Overleg en afstemming tussen disciplines is van wezenlijk belang.

Voorbereiding

HartveiligWonen vergt een gedegen voorbereiding. Dit voorbereidingstraject begint met de samenstelling van een werkgroep die bestaat uit een eindverantwoordelijke, een werkgroepleider, administratieve ondersteuning, vrijwilligers en een beleidsambtenaar van de deelnemende gemeente.

Werkgroep

Binnen de werkgroep zijn de taken onderling verdeeld zodat een ieder vanuit zijn eigen beroep en deskundigheid een bijdrage levert. De leden van de werkgroep zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan voor het deel dat betrekking heeft op hun eigen organisatie. Wanneer een lid van de werkgroep daarbij problemen ondervindt waardoor HartveiligWonen in gevaar komt of er vertraging optreedt moet dit zo spoedig mogelijk worden teruggekoppeld naar de eindverantwoordelijke.

Circulatiestilstand

Wanneer mensen met een acute circulatiestilstand snel de juiste hulp krijgen, worden er meer mensenlevens gered. Dat betekent gezondheidswinst. Om dit doel te bereiken is HartveiligWonen in het leven geroepen. HartveiligWonen krijgt vorm door burenhulp te organiseren en vrijwilligers te trainen in reanimeren en het bedienen van een AED. Georganiseerde en geschoolde vrijwilligers ondersteunen zo de keten van acute zorg.

Resultaten HartveiligWonen

 • snelle hulp aan patiënten met een acute circulatiestilstand
 • burenhulp binnen zes minuten inzetbaar vanaf melding van circulatiestilstand
 • integratie van burenhulp binnen de hulpverleningsketen
 • organisatie van burenhulp in meerdere gemeenten binnen een veiligheidsregio
 • afstemming met gerealiseerde en bestaande initiatieven
 • een systeem voor burenhulp waarbij relevante gegevens door de Meldkamer Ambulancezorg worden doorgezet naar alarmering via SMS en de HartveiligWonen app voor elk type smartphone

Voorwaarden

 • Voor het bereiken van de doelstelling van HartveiligWonen is er een aantal kernvoorwaarden te voldoen. Deze zijn:
 • voldoende getrainde vrijwilligers die binnen zes minuten inzetbaar zijn
 • 7 dagen per week en 24 uur per dag georganiseerde burenhulp
 • voldoende AED’s beschikbaar, zo veel mogelijk 7 dagen per week en 24 uur per dag
 • geautomatiseerde alarmering die is geborgd in zorgverleningsketen
 • kwaliteit van zorg door inzet van goed opgeleide vrijwilligers
 • borging van nazorg

Terug