HartveiligWonen redt levens! Meld je ook aan als vrijwilliger!

 

HartveiligWonen zet zich met hart en ziel in voor minder sterfgevallen door hartstilstanden. Om overal in Nederland binnen de cruciale 6 minuten te kunnen reanimeren, zijn veel burgerhulpverleners nodig. Vrijwilligers die kunnen reanimeren of dit willen leren. En die willen en kunnen uitrukken als er in hun buurt iemand een hartstilstand krijgt. Wees er voor elkaar als hulp in nood van levensbelang is.

Hartstilstand

Een acute hartstilstand kan iedereen overkomen. Als vrijwilliger van HartveiligWonen red je mensenlevens door te reanimeren. Handmatig of met een AED. Je biedt eerste hulp totdat de ambulance arriveert en de professionele hulpverleners de zorg overnemen.

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers

  • volgden een erkende reanimatietraining gevolgd of willen deze volgen
  • gaan jaarlijks naar een opfriscursus
  • willen en kunnen gaan reanimeren als zij via hun mobiel een hulpoproep krijgen

Voor iedereen

Iedereen die kan reanimeren, kan zich aanmelden als burgerhulpverlener. Ook artsen, verpleegkundigen of zorg professionals die kunnen reanimeren, zien wij graag als vrijwilliger van HartveiligWonen.

Reanimatietrainingen

Wil je een reanimatietraining volgen? Kijk dan op een van onderstaande organisaties om een erkende training te volgen:

Ik wil me aanmelden als vrijwilliger!

Terug