Directeur Floris Italianer van de Hartstichting

‘Hoe meer mensen zich aanmelden als burgerhulpverlener, hoe beter’

 

Als altijd binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand de juiste hulp wordt gegeven, kunnen veel meer mensen een hartstilstand overleven. Burgerhulpverlening is daarbij onmisbaar. “Hoe meer betrokken burgers zich aanmelden als burgerhulpverlener, hoe beter”, zegt directeur Floris Italianer van de Hartstichting.

Minder sterfgevallen

De Hartstichting zet zich in om burgerhulpverleners te werven. Zo brengt de Hartstichting onder meer het belang van burgerhulpverlening en een goed oproepsysteem onder de aandacht. In ruim vijftig jaar investeerde de Hartstichting vierhonderd miljoen euro aan onder meer onderzoek, preventie en behandelmethodes. Met als resultaat een rigoureuze afname van het aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten: van één op de twee sterfgevallen in de zestiger jaren naar één op de vier op dit moment.

Gezond leven

Op het moment van oprichting was er eigenlijk nauwelijks iets bekend over het belang van gezond leven: bewegen, goed eten en niet roken. Mede dankzij de inzet van onder meer artsen, onderzoekers, onderwijs, overheden en donateurs zijn er steeds minder mensen voor wie het leven van het ene op de andere moment dramatisch verandert door een beroerte, hartinfarct of circulatiestilstand”, licht Italianer toe. Ook economisch mag het resultaat er zijn. Onderzoek van de Erasmus Universiteit wees uit dat elke geïnvesteerde euro een maatschappelijke winst van veertien euro opleverde.

6-minutenzone

Voor de komende vijftig jaar is het ultieme doel ‘alle hart- en vaatziekten de wereld uit’. De Hartstichting zet hiervoor in op vier speerpunten. Een daarvan is de 6-minutenzone: iedereen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgt moet zo snel mogelijk en zeker binnen zes minuten worden gereanimeerd om de kans op overleven zo groot mogelijk te maken. Italianer wil dit doel niet binnen vijftig, maar al binnen vijf jaar halen. “Daarbij is burgerhulpverlening onmisbaar”, zegt hij, doelend op het grote belang dat hij hecht aan de samenwerking met HartveiligWonen. “Want ambulances hoeven wettelijk gezien pas binnen vijftien minuten aanwezig te zijn.”

Preventie

Speerpunt van beleid is ook preventie. Roken bijvoorbeeld is funest voor hart en bloedvaten. Het aantal rokers is de laatste tientallen jaren al aanzienlijk afgenomen. “Maar er zijn nog altijd te veel rokers, ook onder jongeren”, vindt Italianer. Obesitas onder kinderen en jongeren neemt juist toe en is in de ogen van de Hartstichting-directeur een ‘enorm probleem’. Daarom richt de Hartstichting veel preventie op jongeren.

Onderzoek

Het derde speerpunt blijft structureel onderzoek, het vierde is ‘regie over eigen leven’. Italianer licht toe: “De tijd dat de dokter besliste over behandelingen, ligt achter ons. Patiënten krijgen, onder meer dankzij internet, steeds meer inzicht en willen inspraak in hun behandeling. De Hartstichting biedt individuele begeleiding bij vragen, wij krijgen hierover zo’n twaalfduizend telefoontjes per jaar.

AED’s

Ook wil Italianer verder focussen op onderzoek aan de hand van data uit AED’s: “De defibrillators slaan alle data op. Deze data kunnen een grote bijdrage leveren, zowel bij behandeling van een individuele patiënt als collectief.” Bijvoorbeeld aan het ARREST-onderzoek onder leiding van cardioloog Ruud Koster. Zo helpen ze om patronen te herkennen in bijvoorbeeld oorzaken van hartstilstanden.

HartveiligWonen

Italianer vindt dat iedereen die burgerhulpverlener is, direct moet kunnen worden aangesloten op een hulpverleningssysteem. Daarom noemt hij de rol van partijen als HartveiligWonen ‘cruciaal’: “Er zijn nog altijd wat ‘witte vlekken’ in Nederland, regio’s met ambulancemeldkamers die nog geen keuze hebben gemaakt voor een systeem. Dat vind ik echt zorgelijk. Daarom zijn wij met betrokken partijen in gesprek. Op basis van deze gesprekken ben ik ervan overtuigd dat het goed komt.” De Hartstichting-directeur vindt niet dat de overheid het meldkamers moet verplichten om aan een burgerhulpverleningssysteem deel te nemen: “HartveiligWonen komt vanuit betrokken mensen zelf. Dat werkt per definitie beter dan verplichtingen die van bovenaf worden opgelegd.

Meldkamers

Een belangrijke uitdaging voor burgerhulpverlenersorganisaties is volgens de Hartstichting vrije uitwisseling van vrijwilligers van de verschillende organisaties. Daarvoor zouden de verschillende systemen met elkaar moeten communiceren. Italianer bedoelt daarmee dat vrijwilligers van HartveiligWonen ook inzetbaar zouden moeten zijn in regio’s waar de meldkamers werken met een ander oproepsysteem. “De inzet van vrijwilligers moet niet beperkt worden door geografische grenzen”, vindt hij.

Burgerhulpverleners

Ook ziet hij winstpunten in maximaliseren van de flexibiliteit van burgerhulpverleners bij het aangeven van beschikbaarheid en locatie: “Ideaal zou zijn een volledig GPS-gestuurd systeem waarbij alleen burgerhulpverleners een melding krijgen die zich ook daadwerkelijk binnen een zone van zes minuten van het slachtoffer bevinden.” Italianer vindt dat burgerhulpverleners optimaal moeten zijn voorbereid op hun taak, zodat zij niet in de stress schieten op het moment dat zij een oproep krijgen en na het bieden van hulpverlening moeten zij op de juiste manier worden begeleid. Ook daarin ziet hij voor HartveiligWonen een schone taak weggelegd: “Binding van en tussen vrijwilligers zorgt ervoor dat zij zich structureel betrokken voelen.’’

Terug