De AED had goed en wel zijn intrede gedaan in Nederland of de dorpsraad van het Gelderse Ugchelen zat al bijeen om te zien of breed gedragen burgerhulpverlening mogelijk was. Het dorp onder de rook van Apeldoorn was daarmee een van de pioniers van HartveiligWonen. Vijf jaar later zijn er zo’n negentig vrijwilligers ingeschreven en zijn de bij HartveiligWonen aangemelde AED’s dekkend voor vrijwel het hele dorp.

Lees meer

Terug