Vrijwilliger Jos Geverink: ‘Iedereen kan dit voor elkaar krijgen’

 

Jos Geverink (53) is vrijwilliger voor HartveiligWonen Laren-Noord sinds de start in januari 2013. Hij vertelt hoe HartveiligWonen in zijn regio van de grond kwam.

Start HartveiligWonen Laren-Noord

Buurtbewoners dachten erover om een AED op te hangen in een buurtcafé. Ze kwamen er al snel achter dat alleen het ophangen van een AED niet genoeg was. Want daarmee creëer je schijnveiligheid. We vonden dat er meer moest gebeuren en kwamen al snel uit bij HartveiligWonen. Er werd een informatieavond belegd voor de buurtbewoners en twee andere buurtverenigingen sloten zich bij het project aan. Daarna riepen we samen een werkgroep in het leven om het project op te zetten.

Enquête

We begonnen met het sturen van een enquête naar de bewoners in ons werkgebied, een regio van ongeveer 25 vierkante kilometer. We wilden weten of er draagvlak voor het project bestond en dat was er gelukkig genoeg. We kregen bijna eigenlijk alleen maar positieve reacties.

HartveiligWonen werkgroep

De HartveiligWonen werkgroep stelde een begroting op voor scholing van vrijwilligers, aanschaf van AED’s en kasten om ze in te plaatsen. Om dat geld bij elkaar te krijgen, zochten we sponsering. We vroegen plaatselijke ondernemers om een bijdrage en daar kregen we behoorlijk wat reacties op. Ook schreven we nationale fondsen aan, waaronder het regionaal Coöperatiefonds van de Rabobank. Dit fonds ondersteunt projecten in het eigen werkgebied die de moeite waard zijn. Daaruit kregen wij een groot sponsorbedrag. Van onze inwoners vroegen we een startdonatie en jaarlijks lidmaatschapsgeld.

Onderhoud AED’s en scholing

Dit geld willen wij onder meer gebruiken voor onderhoud van AED’s en jaarlijkse scholing van onze hulpverleners. Na een jaar was HartveiligWonen Laren-Noord operationeel: van de startavond tot het ophangen en installeren van de AED’s. Dit vierden we met een openingshandeling, gevolgd door een fietstocht langs alle AED’s. Zo konden de mensen zien waar ze hangen en lieten wij zien waaraan we het geld besteedden.

Bijna één hulpverlener per huishouden

Het draagvlak onder de bevolking. De mensen hebben in het begin van het project aangegeven dat ze dit wilden, de AED’s in de regio. En ze maakten waar wat ze zeiden. Helemaal in het begin hebben we berekend dat we acht AED’s nodig hebben in ons gebied. Daarvan zijn ons er vijf geschonken, zomaar. Door de eigen inzet en bijdragen van de buurtbewoners en lokale ondernemers zijn alle AED’s er nu. Wat betreft hulpverleners zitten we nu op gemiddeld bijna één hulpverlener per huishouden. De mensen zetten zich echt in voor HartveiligWonen.

HartveiligWonen kan overal

Dat het opzetten van HartveiligWonen in je eigen regio voor iedereen mogelijk is, ook in een buitengebied, hebben we zelf ervaren. En je hoeft het niet alleen te doen. Bel of mail andere regio’s waar ze AED’s hebben voor advies, dat deden wij ook. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Iedereen kan dit voor elkaar krijgen.”

 

Terug