HartveiligWonen naar congres Europese Reanimatieraad

Van 29 tot 31 oktober 2015 vindt in Praag (Tsjechië) het wetenschappelijk congres plaats van de Europese Reanimatieraad. Op dit congres worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten gepresenteerd en wordt gesproken over de nieuwe richtlijnen die vanaf 2016 van kracht worden.

HartveiligWonen zal twee wetenschappelijke onderzoeken presenteren op het congres van de Europese Reanimatie Raad in Praag. Eén onderzoek richt zich op het herkennen van de niet-reanimeren penning en één onderzoek richt zich op het juiste gebruik van de AED. Deze onderzoeken zijn gedaan door onderzoekers die ook verbonden zijn aan HartveiligWonen, in samenwerking met ambulancediensten.

HartveiligWonen vindt het belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek de basis is voor de juiste hulpverlening. Daarom ondersteunen wij dit soort onderzoeken van harte. Na het congres zullen de presentaties door HartveiligWonen ook via de website en Facebook gedeeld worden.

Ook in de toekomst blijft HartveiligWonen betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Soms door het te initiëren en soms door het te ondersteunen. Als daar aanleiding toe is, houden wij u zeker op de hoogte.

Terug