HartveiligWonen ontwikkelt door!

 
Sinds 1 januari 2016 zijn de RAV’s (Regionale Ambulance Voorzieningen) wettelijk verantwoordelijk voor de opschaling van ambulancezorg tijdens Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Zij moeten voorbereid zijn om bij een grootschalige geneeskundige hulpvraag extra medewerkers en materieel in te zetten. Voor de RAV Zeeland en Noord- en Oost Gelderland wordt via de systematiek van HartveiligWonen gealarmeerd.

Het GGB-model houdt in dat als er zich een crisissituatie voordoet, deze zorgt voor een grotere slagkracht in de geneeskundige hulpverlening, door optimale afstemming tussen de verschillende onderdelen in de zorgketen. Naast de maximale inzet van capaciteit van ambulancediensten wordt met dit model aanvullend gebruik gemaakt van vrijwilligers van het Rode Kruis, en dat alles in georganiseerd verband. Mensen die onder andere gealarmeerd worden, zijn naast het werkende ambulancepersoneel, noodhulpteams van het Rode Kruis, maar ook bijvoorbeeld het roostervrije ambulancepersoneel.

Alle medewerkers in de RAV met zorgcompetenties zijn opgenomen in het technisch platform voor alarmering, dat is geïntegreerd in de meldkamerapplicatie en -protocollen. De beschikbaarheid en specifieke zorgcompetenties van (ambulance)medewerkers zijn vastgelegd in de database van het alarmeringsplatform. Daarmee kan er gericht worden opgeschaald met de juiste capaciteit aan zorgprofessionals die zijn toegerust op het omgaan met de betreffende calamiteit.

De opschalingsalarmering is net als HartveiligWonen ook direct koppelbaar vanuit de meldkamersoftware en alarmeert volautomatisch. Dit ontlast en ondersteunt de centralist volledig bij alarmering rondom een grootschalig incident. De centralist heeft in de meldkamer direct inzicht in de specifieke zorgcompetenties van oproepbare personen en krijgt een terugkoppeling over de mensen die daadwerkelijk gaan, gecombineerd met een inzetlijst.

Met deze tool is de centralist behoorlijk ontlast en worden er geautomatiseerd de juiste eenheden op de snelst mogelijke manier beschikbaar gemaakt. Dit is zeer belangrijk omdat er bij het opstarten van een groot incident vaak veel wordt gevraagd van de medewerkers bij de meldkamer. Als HartveiligWonen zijn we blij met deze ontwikkelingen, omdat hierdoor de zelfredzaamheid ook weer vergroot wordt.

Terug