Menzis en HartveiligWonen slaan de handen ineen

 

Menzis en HartveiligWonen werken sinds kort nauw samen. Zo ontwikkelt de zorgverzekeraar voorzieningen voor burgerhulpverleners van HartveiligWonen. Ook profiteren zij extra van spaarprogramma Menzis SamenGezond. HartveiligWonen vindt de participatie van Menzis van groot belang. Want samenwerking geeft kracht.

Leefkracht

Menzis staat voor leefkracht. En dat is heel persoonlijk, elk mens geeft gezond en lekker leven een heel eigen invulling. De één loopt de marathon, de ander zoekt heel bewust naar de beste balans tussen werk en privé of focust op gezond eten en drinken. Wat je ook doet, leefkracht heb je niet alleen, dat heb je ook samen. Burgerhulpverlening is zorg voor elkaar. En ook dat is echte leefkracht.

Vrijwilligers

Wij willen zorg dichtbij houden voor iedereen”, zegt manager Mathijs Versteeg van Menzis. “Het credo met elkaar, door elkaar, voor elkaar van HartveiligWonen zou net zo goed op Menzis kunnen slaan, daarom passen wij goed bij elkaar. De vrijwilligers van HartveiligWonen zijn mensen die kosteloos zorg verlenen aan mensen in hun omgeving die dit heel hard nodig hebben. En dat vinden wij fantastisch.

Zorg dichtbij

Bij HartveiligWonen staan vele duizenden burgerhulpverleners ingeschreven. En het is juist dat grote aantal, wat de organisatie zo sterk maakt. Versteeg: “Wij kunnen ons aanbod in voorzieningen helaas niet aanpassen op iedereen persoonlijk. Maar voor grote groepen als de vrijwilligers van HartveiligWonen kunnen wij wel voorzieningen ontwikkelen. En hoe meer vrijwilligers van HartveiligWonen er bij ons zijn verzekerd, hoe meer wij kunnen doen. En dat vanuit een groter, gedeeld belang: met zorg dichtbij willen we zo veel mogelijk mensen op de been houden.

Menzis

Menzis is een coöperatieve verzekeraar zonder winstoogmerk en zonder aandeelhouders. Het hoogste orgaan binnen Menzis is de Ledenraad, die enkel bestaat uit leden van Menzis. De Ledenraad heeft een belangrijke stem in veel van de beslissingen, waarmee het alle verzekerden vertegenwoordigt. En blijft er in een bepaald jaar geld over, dan investeert Menzis dit in de zorg en in het betaalbaar houden van de premie.

Voor elk gelijk

Elk mens is bijzonder. Daarom kent Menzis geen medische selectie. Menzis accepteert iedereen, zowel in de basisverzekering als in de aanvullende polissen. Ook is de premie bij Menzis voor iedereen gelijk, elk mens is er welkom onder dezelfde voorwaarden, ongeacht leeftijd of gezondheid. En medische klachten uit het verleden of heden zijn voor Menzis nooit een reden voor uitsluiting.

Menzis SamenGezond

Menzis SamenGezond is een spaarprogramma waarmee Menzis verzekerden wil stimuleren gezonder te leven. Deelnemers sparen punten, bijvoorbeeld door zich in te schrijven als orgaandonor of vrijwilliger van HartveiligWonen. Ook beloont Menzis trouwe klanten met extra punten per verzekerd jaar. De deelnemers kunnen deze punten in een webshop besteden aan interessante kortingen, leuke producten op het gebied van gezondheid of een donatie aan een goed doel.

HartveiligWonen

Manager Aart Bosmans van HartveiligWonen is ingenomen met de samenwerking met Menzis. “Participatie van zorgverzekeraars is van groot belang”, vindt hij. ”Samenwerking geeft kracht. En daarvan profiteren onze vrijwilligers. Neem nou de reanimatietraining, zowel de beginnerscursus als de herhalingstraining. Voor iedereen met een aanvullende Extra Verzorgd verzekering betaalt Menzis de kosten van de cursus.

Terug