Presentatie wetenschappelijk onderzoek HartveiligWonen

 
Van 29 tot 31 oktober 2015 vindt in Praag (Tsjechië) het wetenschappelijk congres plaats van de Europese Reanimatieraad. Op dit congres worden de nieuwe Europese reanimatierichtlijnen gepresenteerd die vanaf 2016 van kracht worden en worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten gepresenteerd, waaronder twee van HartveiligWonen.

HartveiligWonen presenteert twee wetenschappelijke onderzoeken op het congres van de Europese Reanimatie Raad in Praag. Eén onderzoek richt zich op het herkennen van de niet-reanimeren penning en één onderzoek richt zich op het juiste gebruik van de AED. Deze onderzoeken zijn gedaan door onderzoekers die ook verbonden zijn aan HartveiligWonen, in samenwerking met ambulancediensten. De posters die hiervoor gebruikt worden kunt u hieronder alvast lezen:

 

Will a ‘Do not resuscitate’ medal’ be recognised by rescuers?

 

FACT OR FICTION; AED connected to conscious patients with VT

HartveiligWonen vindt het belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek de basis is voor de juiste hulpverlening. Daarom ondersteunen wij dit soort onderzoeken van harte. Ook in de toekomst blijft HartveiligWonen betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Soms door het te initiëren en soms door het te ondersteunen. Als daar aanleiding toe is, houden wij u zeker op de hoogte.

Terug