Overdracht reanimatie door vrijwilliger HartveiligWonen aan ambulancezorg

 

Geen tijd voor een praatje of overleg want er moet een leven gered worden

 

Stel, u reanimeert een mens in nood als vrijwilliger van HartveiligWonen. Alleen of samen met anderen. Dan komen – als het goed is snel – professionele hulpverleners ter plaatse. Zij nemen uw werk over. Dat gaat meestal heel snel en kan nogal onpersoonlijk overkomen. Want er is veel haast bij. Immers, er wordt op dat moment een mensenleven gered.

Reanimatie

Bij een reanimatieoproep voor de vrijwilligers van HartveiligWonen wordt natuurlijk altijd een ambulance gestuurd. Meestal zelfs twee. In sommige regio’s ook nog de politie, de brandweer en een huisartsenpostvoertuig. Doel is om binnen zes minuten te beginnen met de reanimatie. Soms brengt dit met zich mee dat er weinig tijd is om elkaar voor te stellen, laat staan om eens rustig te vertellen wat er nu allemaal precies gebeurd is en hoe nu verder te gaan.

Ambulancezorg

Op het moment dat de ambulancezorg de melding krijgt, bereidt het ambulanceteam zich voor op de inzet waar ondertussen ook de vrijwilligers van HartveiligWonen naar onderweg zijn. Het ambulanceteam heeft een paar belangrijke vragen die ze onderweg of ter plaatse direct beantwoord willen zien. Bijvoorbeeld:

 • Wat is er aan de hand?
 • Is het veilig?
 • Wat is de oorzaak?
 • Gaat het om een man of vrouw?
 • Welke leeftijd?
 • Welke voorgeschiedenis (gezondheid)?
 • Waar is het precies?
 • Kan er een non-reanimatieverklaring zijn?
 • Is er familie aanwezig?
 • Wordt er al gereanimeerd als wij komen?
 • Is er een AED?
 • Zijn er al schokken toegediend? En zo ja hoe vaak?
 • Heeft het slachtoffer al reacties laten zien gedurende de reanimatie? En zo ja, welke?

Beademing

De ambulanceverpleegkundigen willen in razend tempo dit beeld helder hebben terwijl beide ambulanceprofessionals ondertussen de patiënt aansluiten op hun medische apparatuur. Om te beginnen krijgt de patiënt pijpje in de luchtweg waardoor de beademing kan plaatsvinden via de beademingsballon of een beademingsapparaat. Dit is een vrij moeilijke en ingrijpende handeling die normaal door artsen in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, maar op locatie door de ambulanceverpleegkundige.

Hartritme

Ook worden er allerlei sensoren op het slachtoffer geplaatst waarmee het hartritme, de zuurstofverzadiging in het bloed, de uitgeblazen CO2, een eventuele bloeddruk worden gemeten en geïnterpreteerd. Verder worden er waaknaalden en infusen aangebracht. Ongeveer gelijktijdig bepalen de ambulanceverpleegkundigen welk specifiek ritme het slachtoffer heeft.

Medicijnen

Aan de hand daarvan worden de juiste medicijnen klaargemaakt. Dit kunnen verschillende medicijnen zijn. In de meeste regio’s wordt bovendien een thorax compressiemachine gebruikt. Dat is een apparaat die de hartmassage doet, een soort robot dus. Ruimte voor vergissingen is er in dit soort processen niet, alles moet in zeer hoog tempo en super geconcentreerd gebeuren. Het gaat immers om een mensenleven.

HartveiligWonen

Dit maakt het voor ambulanceverpleegkundigen lastig om naast deze handelingen ook oog te hebben voor de fantastische inzet van de HartveiligWonen vrijwilligers. Soms wéét het ambulanceteam niet eens dat er vrijwilligers aanwezig zijn. Iedereen loopt namelijk in burgerkleding, dus of iemand een vrijwilliger of familielid is, blijft vaak onduidelijk. De mooiste manier om als HartveiligWonen vrijwilliger hiermee om te gaan is bij gelegenheid kenbaar te maken dat u van HartveiligWonen bent en te vragen of u nog iets kunt betekenen. Sommige ambulanceteams vinden het fijn als u wat hand- en spandiensten kunt blijven doen, in andere gevallen hoeft dit niet.

Waardevol

Hoewel dit soms misschien niet zo voelt als u ‘aan de kant wordt geschoven’, u hebt met uw reanimatie fantastische hulp geleverd. Er is niet altijd de tijd en rust om dit ter plekke uit te spreken, maar onthoud dat uw bijdrage bijzonder waardevol was in de tijd tussen het ontstaan van het incident en de overdracht aan het ambulanceteam. En daar doet u het natuurlijk voor!

Terug