Van hartspecialisten – cardiologen – tot professionele hulpverleners, ze staan allemaal pal achter burgerhulpverlening. Inzet van vrijwilligers voor reanimatie zonder en met AED’s is wezenlijk voor realisatie van een 6-minutenzone in heel Nederland. Ambulanceverpleegkundigen, de directeur van de Hartstichting en cardiologen, allemaal zien zij het belang van burgers als eerste hulpverleners bij een circulatiestilstand. 

Terug