Om alle betrokken AED-hulpverleners, AED-beheerders en andere betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op weg naar één nieuwe stichting en één landelijk netwerk voor alarmering, wordt de komende maanden actief gecommuniceerd. Dat gebeurt in eerste instantie nog vanuit HartveiligWonen en HartslagNu gezamenlijk en vervolgens vanuit de nieuwe stichting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande communicatiekanalen en middelen van beide huidige organisaties, met steun van een aantal partners in het project, zoals Hartstichting en Rode Kruis. Doel is om ervoor te zorgen dat de burgerhulpverleners en alle andere betrokkenen weten waarom er één landelijk systeem komt, waarom een nieuwe stichting en wat dat voor de hulpverlening betekent. Plus dat ze weten waar ze meer informatie kunnen krijgen, mochten er vragen zijn.

Terug