Alle betrokken partijen willen de onafhankelijkheid van het systeem van burgerhulpverlening waarborgen. Verschillende organisaties met dezelfde doelstelling werkt verwarring in de hand. Daarom is samen besloten een nieuwe stichting op te richten met een duidelijke taakomschrijving op het gebied van de burgerhulpverlening. Door de samenwerking tussen de twee belangrijkste burgerhulpverleningsplatformen in Nederland is het mogelijk om reanimatie en AED-burgerhulpverlening centraal te borgen, uniform te organiseren en duurzaam te verankeren in de Nederlandse samenleving.

Terug