In de nieuwe stichting wordt een reanimatiecursus niet automatisch vergoed, maar gelukkig geven veel zorgverzekeraars wel een vergoeding voor deze cursus. Een reanimatiecursus valt onder preventieve zorg. Hoe meer mensen in de samenleving deze kennis over reanimeren in huis hebben, hoe veiliger de samenleving is! Kijk daarom eens op de website van uw zorgverzekeraar of deze wordt vergoed! Ook zijn er gemeenten die de cursussen ondersteunen. Uw gemeente of lokale EHBO-organisatie of Rode Kruis afdeling kan er meer over vertellen.

Terug