Antwoorden op enkele veelgestelde vragen

Bij HartveiligWonen krijgen we veel vragen van onze vrijwilligers. En die beantwoorden wij natuurlijk graag. Sommige vragen krijgen we vaker gesteld. Die vragen leven misschien wel bij meer vrijwilligers. Daarom hieronder enkele van de meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.

HartveiligWonen App

  • Hoe doe ik een testmelding?

   Als je inlogt op je dashboard en dan het volgende doet, kun je een testmelding doen:
   – log in op je dashboard https://dashboard.heartsafeliving.com/
   – ga naar app (op links in het menu)
   – ga naar push notificatie instellingen (onder app)
   – klik bij gekoppelde apparaten (rechts) op het gekoppelde apparaat
   – klik op test push notification (groene button)
   – je ontvangt een testbericht!
   Zorg ervoor dat het geluid van je telefoon aanstaat, wij kunnen namelijk niet de telefooninstellingen overrulen van je apparaat.

  • Hoe komt het dat ik de melding krijg dat mijn locatie niet bepaald kan worden?

   Deze melding houdt in dat de locatie langer dan 36 uur niet bepaald kon worden. Dit kan komen doordat u zich 36 uur of langer op dezelfde locatie bevindt. De app wil dan graag de locatie weer verversen. Dit kunt u doen door de app te openen en naar “AED’s in de buurt” te gaan. De locatie wordt dan opnieuw bepaald. Ook geven we het advies om de app op de achtergrond te laten draaien, omdat anders uw locatie niet meer bepaald kan worden.

AED's

  • Waar gaan we uw AED voor gebruiken?

   Wanneer uw AED staat aangemeld in het alarmeringssysteem, kan deze ingezet worden bij een reanimatiemelding. Een vrijwilliger ontvangt dan mogelijk de oproep om de AED
   op te halen, om vervolgens naar het slachtoffer te gaan. De vrijwilliger zorgt er na afloop weer voor dat de AED terugkomt bij u.

  • Hoe weet ik of een AED is ingezet?

   Als de AED die u beheert bij een reanimatiemelding is opgeroepen, ontvangt u een sms-bericht met het verzoek te controleren of de AED daadwerkelijk is gebruikt. Is dat het geval, dan vragen wij u de AED tijdelijk te deactiveren totdat de AED weer ingezet kan worden.

  • Wanneer is een AED inzetbaar?

   U kunt de beschikbaarheid van de AED zelf instellen. Zo kunt u bijvoorbeeld de openingstijden van het gebouw aanhouden als de AED binnenhangt. Als hij buiten geplaatst is (in een buitenkast) is het zelfs mogelijk om hem 24/7 in te zetten. In beide gevallen kunt u de AED natuurlijk ook in uw eigen organisatie gebruiken wanneer dit nodig is.

  • Hoe komen vrijwilligers aan de AED bij een oproep?

   Vrijwilligers ontvangen in de reanimatieoproep de specifieke locatie van de AED (bijv. bij de receptie). Daar melden zij zich en ontvangen ze de AED van een medewerker om vervolgens snel naar het incident te gaan.

  • Wat wordt er van mij verwacht als AED-beheerder?

   Wij gaan ervan uit dat u de AED al regelmatig (bijv. eens in de maand) controleert. Daarnaast is het handig om de AED op een centrale plek te hangen/leggen, zodat hij door werknemers gemakkelijk te vinden is en afgegeven kan worden aan een vrijwilliger.

  • Wie betaalt de kosten van de AED?

   De kosten voor het vervangen van elektroden of een batterij had u al. Als de AED ingezet en gebruikt wordt zijn de kosten wel voor u, maar daarmee heeft u mogelijk wel een leven gered.

  • Wat moet ik doen met een AED na een inzet?

   Als u een AED heeft opgehaald, is het de bedoeling dat u deze na de inzet weer terugbrengt naar de locatie waar u deze heeft opgehaald. Als de AED is ingezet, is het fijn als u ons dit laat weten via info@hartveiligwonen.nl. Ook de AED-beheerder heeft een bericht gehad dat de AED (mogelijk) is ingezet, maar we horen graag of een AED is ingezet, zodat we altijd weten welke AED’s wel en niet inzetbaar zijn.

  • Ik denk eraan om AED-beheerder te worden, wat wordt er dan van mij verwacht?

   Kijk regelmatig, bijvoorbeeld maandelijks, even bij de AED en de kast alles nog naar behoren werkt. Ook zien wij graag dat de kasten netjes zijn, dus deze af en toe even schoonmaken hoort er ook bij. Wordt de AED die u onder uw hoede heeft bij een alarmering genoemd, dan krijgt u een sms-bericht met het verzoek te controleren of de AED daadwerkelijk is gebruikt. Is dat het geval, dan vragen wij u dit te melden bij de eigenaar of via info@hartveiligwonen.nl.

  • De app of sms stuurt mij naar een AED op behoorlijke afstand, terwijl dichterbij ook een AED hangt. Klopt dat wel?

   Ja hoor, dat klopt. De dichtstbijzijnde vrijwilligers worden automatisch rechtstreeks naar de reanimatie gestuurd en de overige vrijwilligers worden eerst langs de diverse aangemelde AED’s gestuurd om vervolgens de reanimatie te ondersteunen. Er worden voor de zekerheid altijd vrijwilligers langs meerdere AED’s gestuurd. Want met één AED kan natuurlijk een keer iets aan de hand zijn.

  • Is elke AED aan te melden bij HartveiligWonen?

   Helaas niet. Zo kunnen particuliere AED’s die binnenshuis of in een auto liggen, niet worden aangemeld. Een aangemelde AED moet met zekerheid op het opgegeven adres aanwezig zijn als er een melding binnenkomt. Wie een AED in huis of auto heeft, kan wel zichzelf aanmelden als vrijwilliger en de eigen AED bij oproepen meenemen.

  • Waar kan ik de AED-locaties vinden in mijn omgeving?

   U kunt de aangemelde AED’s in uw buurt zien wanneer u inlogt via het dashboard. Vervolgens kunt u links in het menu klikken op “mijn omgeving.” Ook kunt u via onze app: ‘AED Alert’ de AED’s in uw buurt vinden, door links in het menu te klikken op “AED’s in de buurt.”

Alarmering

  • Hoe kom ik aan de AED bij een oproep?

   U ontvangt in de reanimatieoproep de specifieke locatie van de AED (bijv. bij de receptie). Als u zich daar meld, ontvangt u de AED van bijvoorbeeld een medewerker. Soms toets u de pincode van de AED-kast in (deze code staat dan in de reanimatieoproep). Vervolgens gaat u snel naar het incident. Na afloop brengt u de AED weer terug naar de plek waar u deze opgehaald. Als de AED ook daadwerkelijk is ingezet, horen we dit ook graag via info@hartveiligwonen.nl. Zo weten we altijd welke AED’s inzetbaar zijn.

  • Wat moet ik doen met een AED na een inzet?

   Als u een AED heeft opgehaald, is het de bedoeling dat u deze na de inzet weer terugbrengt naar de locatie waar u deze heeft opgehaald. Als de AED is ingezet, is het fijn als u ons dit laat weten via info@hartveiligwonen.nl. Ook de AED-beheerder heeft een bericht gehad dat de AED (mogelijk) is ingezet, maar we horen graag of een AED is ingezet, zodat we altijd weten welke AED’s wel en niet inzetbaar zijn.

  • Hoe kan het dat een ambulance al aanwezig is en vrijwilligers tegelijk of later aankomen bij een incident?

   Het kan zijn dat er een rit wordt uitgegeven, die niet direct een reanimatie betreft, maar bijvoorbeeld een onwelwording. De ambulance gaat dan wel rijden.

   Het systeem van HartveiligWonen is zo ingericht dat hij enkel vrijwilligers alarmeert, als er een ambulance gestuurd wordt voor (assistentie) reanimatie. Op die manier wordt voorkomen dat vrijwilligers opgeroepen worden voor andere meldingen dan een reanimatie.

   Het kan zijn dat de melding tijdens de rit naar het incident, of bij het incident, omgezet wordt in een reanimatie. Dan wordt er een tweede ambulance voor assistentie reanimatie gestuurd. Op dat moment worden ook de vrijwilligers van HartveiligWonen opgeroepen om hulp te verlenen, omdat het in eerste instantie geen reanimatie betrof. De eerste ambulance kan ondertussen al (bijna) bij het incident zijn, waardoor u denkt dat uw hulp niet meer nodig is. Toch willen we u vragen om altijd naar een incident te gaan als u dit hebt aangegeven, ook als u de sirene al hoort. Het kan namelijk zo zijn dat de ambulance toch later aankomt dan dat u er bent. Als de eerste ambulance gearriveerd is, kunt u ook nog zeker ingezet worden voor hand- en spandiensten. Mocht uw hulp uiteindelijk niet nodig zijn, dan zullen de hulpdiensten dit ook aangeven.

  • Wat moet ik doen als ik de sirene van de ambulance hoor terwijl ik een reanimatieoproep heb gehad?

   We willen u vragen om altijd naar het incident te gaan. Het kan namelijk zo zijn dat de ambulance toch later aankomt dan dat u er bent. Een snellere start van reanimatie zorgt altijd voor een grotere overlevingskans, ook al gaat het maar om bijvoorbeeld 30 seconden. Als de eerste ambulance gearriveerd is, kunt u ook nog zeker ingezet worden voor hand- en spandiensten. Mocht uw hulp uiteindelijk niet nodig zijn, dan zullen de hulpdiensten dit ook aangeven.

   De reden dat u de ambulance al hoort terwijl u bijvoorbeeld net de oproep hebt gehad, kan te maken hebben met de oorspronkelijke 112-melding. Het kan zijn dat er een rit werd uitgegeven, die niet direct een reanimatie betrof, maar bijvoorbeeld een onwelwording. De ambulance is dan wel gaan rijden.

   Het systeem van HartveiligWonen is zo ingericht dat hij enkel vrijwilligers alarmeert, als er een ambulance gestuurd wordt voor (assistentie) reanimatie. Op die manier wordt voorkomen dat vrijwilligers opgeroepen worden voor andere meldingen dan een reanimatie.

   Het kan zijn dat de melding tijdens de rit naar het incident, of bij het incident, omgezet wordt in een reanimatie. Dan wordt er een tweede ambulance voor assistentie reanimatie gestuurd. Op dat moment worden ook de vrijwilligers van HartveiligWonen opgeroepen om hulp te verlenen, omdat het in eerste instantie geen reanimatie betrof. De eerste ambulance kan ondertussen al (bijna) bij het incident zijn, waardoor u denkt dat uw hulp niet meer nodig is.

  • Wat moet ik doen als ik tijdelijk niet beschikbaar ben, bijvoorbeeld vanwege vakantie?

   Wanneer u tijdelijk niet beschikbaar bent, kunt u de “niet-storen” knop aan zetten. Dit kunt u doen via onze app: AED Alert of door in te loggen via het dashboard. Als u weer beschikbaar bent, kunt u zelf gemakkelijk de knop weer uit zetten.

  • Waarom moet ik bij een oproep reageren als ik er heen ga?

   Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats krijgen veel meer vrijwilligers een oproep dan er nodig zijn. Want er is meestal een behoorlijk aantal dat niet kan komen. Zodra er voldoende vrijwilligers hebben gereageerd dat ze er heen gaan, krijgen de overige vrijwilligers bericht dat ze niet meer hoeven te gaan. Zo wordt voorkomen dat er te veel vrijwilligers op het reanimatieadres komen. Er is nog een andere reden. Door de reacties kan HartveiligWonen zien wie er aanwezig waren en deze vrijwilligers benaderen voor eventuele nazorg.

  • Ik krijg een oproep om te gaan reanimeren, maar ter plaatse geeft de familie aan dit niet te willen. Wat moet ik doen?

   Mensen die niet gereanimeerd willen worden, kunnen een niet-reanimeren verklaring opstellen. Dat mag in elke gewenste vorm. Gangbaar is een verklaring op papier of een niet-reanimerenpenning van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) ,  aan een halsketting. Maar ook andere vormen moeten gerespecteerd worden, zoals een tatoeage met deze boodschap. In beide gevallen moet dit gerespecteerd worden. Burgerhulpverleners hoeven hier voorafgaand aan een reanimatie echter niet op zoek te gaan, dat zou te veel tijd kosten. Besluiten om een reanimatiepoging te staken op grond van zo’n wilsverklaring worden genomen door professionele hulpverleners, die snel na de komst van de HartveiligWonen-vrijwilliger arriveren. Vrijwilligers van HartveiligWonen mogen dus altijd reanimeren en daarbij familieleden doorverwijzen naar de professionele hulpverleners.

  • Moet ik reageren op een reanimatiemelding?

   Via sms: alleen als u gaat, beantwoord dan de sms met ‘ja’ of een willekeurige letter. Gaat u niet, dan vragen wij u niks te doen.

   Via de app: u krijgt twee knoppen in beeld: [ik ga] en [ik ga niet]. Wij verzoeken u op een van deze twee te drukken. Drukt u op [ik ga], dan krijgt u meer informatie over de locatie en de route naar het incident.

   Dit vragen wij u om te voorkomen dat er te veel vrijwilligers naar het incident gaan.

  • Ik hoor de sms niet. Wat kan ik daaraan doen?

   Misschien is de standaard ringtone van uw telefoon te zacht. Of valt de ringtone u simpelweg niet meer op. Veel mobiele telefoons hebben de optie om elk contact een eigen ringtone te geven. Zo kunt u voor alarmeringsberichten van HartveiligWonen een luidere ringtone kiezen, zodat u hem nooit meer kunt missen. De HartveiligWonen alarmeringsberichten worden verzonden vanaf nummer 06-42500512.

  • Waarom krijg ik geen sms?

   Soms komt een sms alert niet of veel te laat aan. Voor de alarmering is HartveiligWonen afhankelijk van het mobiele netwerk. In sommige delen van Nederland is de dekking van dit netwerk slecht of zelfs niet aanwezig. Daardoor kan het voorkomen dat sms-berichten niet (goed) ontvangen worden.

  • Wat is een pager?

   Een pager is een pieper waarmee de brandweerkorpsen worden gealarmeerd door de meldkamer. Brandweervrijwilligers kunnen door middel van de pager worden gealarmeerd. Dit is alleen mogelijk met de Precom pagers.

Na reanimatie

  • Hoe ga ik verder met mijn dagelijkse bezigheden na een reanimatie?

   Een reanimatie en in sommige gevallen het overlijden van het slachtoffer kunnen voor de vrijwilliger emotionele gebeurtenissen zijn. Vrijwilligers die hierbij betrokken waren, denken hierover na en willen soms graag napraten. Daarom heeft HartveiligWonen 24 uur per dag, 7 dagen per week nazorg beschikbaar. Na iedere reanimatieoproep ontvangt elke betrokken vrijwilliger een vragenlijst. Naar aanleiding van deze vragenlijst wordt er zo nodig telefonisch contact opgenomen.

Reanimatie training

  • Ik krijg een melding dat mijn certificaat verloopt, terwijl ik de training wél succesvol heb gevolgd. Hoe kan dat?

   Het systeem houdt een geldigheid aan van 2 jaar. Mogelijk bent u al weer op herhaling geweest, maar heeft u de datum in uw account van de laatste training niet bijgewerkt. Dit kunt u doen door in te loggen via het dashboard en vervolgens naar “mijn profiel” te gaan. Hier kunt u bij “certificaat” de gegevens wijzigen, zodat de scholing weer geldig is.

  • Wordt mijn reanimatiecursus vergoed?

   Veel zorgverzekeraars geven een vergoeding voor deze cursus. Een reanimatiecursus valt onder preventieve zorg. Hoe meer mensen in de samenleving deze kennis over reanimeren in huis hebben, hoe veiliger de samenleving is! Kijk daarom eens op de website van jouw zorgverzekeraar of deze wordt vergoed!

Website

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanmelden voor de HartveiligWonen nieuwsbrief. Vul uw gegevens in en u ontvangt het laatste nieuws rondom HartveiligWonen per e-mail