Een reanimatie en in sommige gevallen het overlijden van het slachtoffer kunnen voor de vrijwilliger emotionele gebeurtenissen zijn. Vrijwilligers die hierbij betrokken waren, denken hierover na en willen soms graag napraten. Daarom heeft HartveiligWonen 24 uur per dag, 7 dagen per week nazorg beschikbaar. Na iedere reanimatieoproep ontvangt elke betrokken vrijwilliger een vragenlijst. Naar aanleiding van deze vragenlijst wordt er zo nodig telefonisch contact opgenomen.

Terug