Mensen die niet gereanimeerd willen worden, kunnen een niet-reanimeren verklaring opstellen. Dat mag in elke gewenste vorm. Gangbaar is een verklaring op papier of een niet-reanimerenpenning van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) ,  aan een halsketting. Maar ook andere vormen moeten gerespecteerd worden, zoals een tatoeage met deze boodschap. In beide gevallen moet dit gerespecteerd worden. Burgerhulpverleners hoeven hier voorafgaand aan een reanimatie echter niet op zoek te gaan, dat zou te veel tijd kosten. Besluiten om een reanimatiepoging te staken op grond van zo’n wilsverklaring worden genomen door professionele hulpverleners, die snel na de komst van de HartveiligWonen-vrijwilliger arriveren. Vrijwilligers van HartveiligWonen mogen dus altijd reanimeren en daarbij familieleden doorverwijzen naar de professionele hulpverleners.

Terug