Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats krijgen veel meer vrijwilligers een oproep dan er nodig zijn. Want er is meestal een behoorlijk aantal dat niet kan komen. Zodra er voldoende vrijwilligers hebben gereageerd dat ze er heen gaan, krijgen de overige vrijwilligers bericht dat ze niet meer hoeven te gaan. Zo wordt voorkomen dat er te veel vrijwilligers op het reanimatieadres komen. Er is nog een andere reden. Door de reacties kan HartveiligWonen zien wie er aanwezig waren en deze vrijwilligers benaderen voor eventuele nazorg.

Terug