U kunt de beschikbaarheid van de AED zelf instellen. Zo kunt u bijvoorbeeld de openingstijden van het gebouw aanhouden als de AED binnenhangt. Als hij buiten geplaatst is (in een buitenkast) is het zelfs mogelijk om hem 24/7 in te zetten. In beide gevallen kunt u de AED natuurlijk ook in uw eigen organisatie gebruiken wanneer dit nodig is.

Terug