Werkwijze HartveiligWonen

 

Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang. HartveiligWonen is een hulpsysteem dat ervoor zorgt dat vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand te reanimeren, totdat de ambulance arriveert. Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED), is de overlevingskans nog groter. Het apparaat geeft het slachtoffer zo nodig een stroomstoot die de circulatie kan herstellen. Hieronder een bondige beschrijving van de werkwijze.

1. Alarmering 112

Iemand wordt onwel en omstanders bellen direct alarmnummer 112. De meldkamer schakelt dan gelijk de ambulancedienst in om naar het slachtoffer toe te gaan. Bovendien probeert de centralist in te schatten of er sprake is van een acute circulatiestilstand. In dat geval worden ook gelijk reanimators en AED-bedieners van HartveiligWonen gealarmeerd en in sommige gevallen ook de politie of de brandweer.

2. Alarmering HVW-vrijwilligers als reanimators

Bij vermoeden van een acute circulatiestilstand verzendt de meldkamer alarmeringsbericht via SMS en de HVW-app naar alle HVW-vrijwilligers die zich op dat moment het dichtst bij het slachtoffer bevinden. Zij worden opgeroepen om zich direct naar het slachtoffer te begeven om te gaan reanimeren.

3. Alarmering HVW-vrijwilligers als AED-bedieners

HVW-vrijwilligers die zich iets verder weg bevinden, krijgen een oproep om zo snel mogelijk een AED te gaan halen en zich daarmee naar het slachtoffer te begeven. Zodra die ter plaatse zijn, wordt de AED aangesloten om het hartritme van het slachtoffer weer goed te krijgen.

Als u een AED heeft opgehaald, is het de bedoeling dat u deze na de inzet weer terugbrengt naar de locatie waar u deze heeft opgehaald. Als de AED is ingezet, is het fijn als u ons dit laat weten via info@hartveiligwonen.nl. Ook de AED-beheerder heeft een bericht gehad dat de AED (mogelijk) is ingezet, maar we horen graag of een AED is ingezet, zodat we altijd weten welke AED’s wel en niet inzetbaar zijn.

4. HVW-vrijwilligers reageren

Gealarmeerde HVW-vrijwilligers melden gelijk via een reactie op de SMS of app of zij in staat zijn om te reageren op de oproep. Via de app krijgen zij bovendien een routebeschrijving naar het slachtoffer. Wanneer voldoende vrijwilligers via de zogeheten ‘ADG’-sms of app de notificatie hebben geaccepteerd, krijgen de overige vrijwilligers via sms of de app een bericht dat zij niet hoeven te gaan, omdat er al voldoende hulpverlening actief is.

5. Hulp verlenen

Een afgesproken maximumaantal HVW-vrijwilligers verleent het slachtoffer hulp, al dan niet met een AED. Zij houden dit vol tot de ambulance ter plaatse is en professionele hulpverleners de zorg overnemen.

Terug